Logo
13
Jun 2016

An article on Yep-D (in Turkish)

Bu yazı, İktisat ve Toplum'un Mayıs 2016 sayısında (67:50-51) yayımlanmıştır.

 

Soru: Genç Ekonomistler Politika Üretebiliyorlar mı?

 

Ü. Barış Urhan, iktisadiyat.com, barisurhan@gmail.com

M. Eray Yücel, Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, eray.yucel@khas.edu.tr

 

‒ Şimdiki gençler hiç bulaşmıyorlar zor işlere mirim, akılları bir karış havada, biz hiç böyle değildik.

‒ Aman Hacı Cavcav, haksızlık etmesek, belki fırsat sağlanmıyor, biz bir kalksak koltuklardan.

‒ Olur mu canım? Tecrübeleri yok yeterince, batırırlar bunlar işleri. Hem dayanıksızlar uzun çalışmaya.

‒ Olur mu olur! Görüp denemek lazım derim. Haklarını yemeyelim.

‒ Bir alemsin sen Karagöz’üm. Bu işler denemekle değil, okul ile, beklemek ile, sabır ile, sıra ile.

‒ Sen de bunda ısrarcı isen, çok perdeler yıkılır, eylenir viran.

 

Biz bu tartışmada Karagöz’ün safındayız. Hacivat’ın hakkı yok değil, okul çok önemli, beklemek önemli, üstat önemli, sabır-sıra önemli. Ancak bunlar Karagöz’ün deneyci yaklaşımının sağlayacağı bilgiyi sağlamaktan uzak görünüyor. Otuz genci iki kademeli bir süreçle, ilgi alanlarını dikkate alarak, hakkaniyetle seçtikten ve takımlar halinde örgütledikten sonra birbirinden zorlu on adet ekonomik politika senaryosuna neredeyse molasız 36 saat boyunca maruz bıraktığımızda bakalım ne olacak dedik ve çalıştay organizasyonuna giriştik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF Dekanlığının yer tahsisinden sonra tarih tespitini yaptık ve Danışma Kurulunu oluşturduk. Laf aramızda kalsın, kapılarını tekrar tekrar çalıp, pek çok yoracağız kendilerini. Daha sonra ise, bu yılki ilk uygulama için pilot okul olarak seçtiğimiz 21 ekonomi bölümünün Başkanlarına birer “öğrenci aday gösterme” daveti ilettik*. Buna göre her Başkandan beklentimiz, beşi üçüncü sınıf, beşi dördüncü sınıf ve ikisi yüksek lisans birinci sınıf olmak üzere toplam 12 aday göstermesi. Bu yazının kaleme alındığı tarihlerde bir yandan aday listelerini beklerken diğer yandan senaryo taslaklarının üzerinden geçiyor ve (niye yalan söyleyelim) nasıl yapsak da sponsor tabanımızı genişletsek diye düşünüp duruyoruz.

 

Mayıs ayının başında, irtibata geçtiğimiz her okulun aday kotasını doldurması halinde 228 adayımız olacak, biz de bir dizi sıralama ve mülakattan sonra sayıyı 15’e 2’lik bir redüksiyona tabi tutacağız. Mayıs ortasından Temmuz ortasına kadar geçecek süre zarfında eleme sürecini geçen çalıştay katılımcılarına toplam 3 bilgi paketi ileteceğiz. Üçüncü bilgi paketinin gönderilmesinden önce katılımcılar 10 takıma ayrılacak ve çalıştaya kadar geçecek sürede takım üyeleri uzaktan da olsa aralarındaki profesyonel iletişimin ilk adımlarını atacak.

 

23 Temmuz sabahı katılımcıların Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ulaşmalarıyla birlikte 36 saatlik maraton süreci başlayacak. Rahmetli Winston Churchill’den kısmen aşırarak “kan ve irin değilse de, bolca ter ve belki biraz gözyaşı” vaat ediyoruz. Hacivat’ı utandırmak için emeksiz yemek olmayacağını ve gençlerin bunu pek ala kavradıklarını göstermek gerek. Çalıştay sonrasında ise katılımcıların kariyerleri boyunca düşünce ve deneyimlerini paylaşabilmeleri için bir “follow-up network” oluşturulacak. Hedeflediğimiz profesyonel ve teknik iletişim seviyesi yakalanabilirse belki de kendiliğinden oluşacak. Çalıştay katılımcılarının izleyen yıllardaki katılımcılara rehberlik etmeleri, böylelikle bilginin sürekli üretimine katkıda bulunmaları bizce güzel bir hayal.

 

Yep-D katılımcıları çalıştay programı dâhilinde küresel ekonomi ile yerel ekonomi arasındaki bağları önceden hazırlanmış gerçekçi senaryolar bazında çalışarak politika analizi, toplu karar verme ve profesyonel iletişim becerilerini ortaya koyarak geliştirecekler. Entelektüel/profesyonel tartışma, zorlayıcı kısıtlar altında karar verme ve etkili raporlama becerileri ön plana çıkacak. Katılımcılar, umudumuz o ki, davetli konuşmacıların kısa dersleri, moderatörlerin enformasyon seansları ve basının katkısıyla, yarışma benzeri bir akış içinde kendilerini keşfedecek ve kendi sınırlarının ötesine bir keşif gezisi yapmış olacaklar.

 

Zorluklara gelelim: Her ne yapıyorlarsa İngilizce yapacaklar, bir lisan bir insan. Kendilerine sağlanan veriyi esas alarak, ancak bilgi donanımlarında yer alan her tür aracı kullanma serbestisiyle yapacaklar. Eksik tanımlı (ill-defined) sorunlara çözüm getirmeye çalışacaklar, hatta bazı senaryolarda dezenformatif unsurlar bulunacak. Bir senaryoyu çözerken yeni veri veya bilgi güncellemeleri ile karşılaşacaklar, tüh, yarım saatlik işleri belki boşa gidecek, hadi sil baştan. Çözmek yetmez, yazmaları gerekecek, her bir çözümü bir A4 sayfanın iki yüzüne sığdırmak ve muhatabına aktarmak. Aksi belirtilmediği sürece, bir senaryo çözümünün teslim anında izleyen senaryo başlayacak. Dinlenme süresi, uyku süresi ayrılmamış. Tüm senaryolara çözüm ürettiği sürece her takım, dinlenme ve uyku ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi çözümünü geliştirmekte serbest.

 

Her senaryonun tamamlanmasından sonra ve izleyen senaryo çalışmaları sürerken, çalıştay ortamında bulunan veya uzaktan katkıda bulunacak olan değerlendirmeciler teslim edilen senaryo çözümlerini değerlendirecekler. Bu işe bulaşana uyku haram! Maratonun ardından değerlendirmeler derlenecek ve her takımın çözüm kalitesi, ortak karar verme davranışı, profesyonel duruş puanları ile bunlardan türetilecek genel puanları hesaplanacak. Sonra gelsin ödüller.

 

Çalıştay öncesindeki, çalıştay esnasındaki ve çalıştay sonrasındaki gidişat, http://yepd2016.blogspot.com.tr adresinde** yayımlanacak. Siz de sonucu merak ediyorsanız, 23-24 Temmuz hafta sonunda Young Economic Policy Designers – YepD, Ekonomi Politikaları Tasarımı Gençlik Çalıştayı’nı izleyebilirsiniz. Bize ilk maddi desteği sağlayan ABD Ankara Büyükelçiliği’ne ve sayfalarında yer açan İktisat ve Toplum Dergisi’ne teşekkürlerimizle.

 

Yanıt: Bakalım, görelim.

 

 

 

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Arzu Akkoyunlu Wigley, Hacettepe Üniversitesi

Hakan Berument, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Ömer Faruk Çolak, İktisat ve Toplum Dergisi Editörü

Bülent Gümüş, Innocentrum CEO

Uğur Gürses, Ekonomi Yazarı

Aykut Kibritçioğlu, Ankara Üniversitesi

Fatih Özatay, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Özlem Özdemir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Serdar Sayan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Yaşar Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI

Birinci Gün – 23 Temmuz 2016

 

09:00 Açış Konuşmaları + Birinci Davetli Konuşma: ABD Ekonomisine Bakış

10:30 1. Senaryo – İşbaşı

12:30 1. Senaryo – İşsonu + 2. Senaryo – İşbaşı

14:30 2. Senaryo – İşsonu + Öğle yemeği

15:30 3. Senaryo – İşbaşı

17:30 3. Senaryo – İşsonu + İkinci Davetli Konuşma: ABD Ekonomisine ve Küresel Ekonomiye Dair Başlıca Göstergeler (Skype bağlantısı)

19:30 4. Senaryo – İşbaşı

21:30 4. Senaryo – İşsonu + Akşam yemeği

23:30 Serbest zaman

İkinci Gün – 24 Temmuz 2016

 

01:30 5. Senaryo – İşbaşı

03:30 5. Senaryo – İşsonu + Üçüncü Davetli Konuşma: Küreselleşen Dünyada ABD Merkez Bankasını Anlamak (Skype bağlantısı)

05:30 6. Senaryo – İşbaşı +  Kumanya

07:30 6. Senaryo – İşsonu + 7. Senaryo - İşbaşı + Dördüncü Davetli Konuşma: Şu Ana Kadar Ne Öğrendik?

09:30 7. Senaryo – İşsonu + Kahvaltı

10:30 8. Senaryo – İşbaşı

12:30 8. Senaryo – İşsonu + Beşinci Davetli Konuşma: Türkiye ve ABD Ekonomisi

13:30 9. Senaryo – İşbaşı

15:30 9. Senaryo – İşsonu + Kumanya

16:30 10. Senaryo – İşbaşı

18.30 10. Senaryo – İşsonu

20:30 Kapanış Notları, Ödül Töreni ve Veda

 

 

 

(*) Çukurova, Orta Doğu Teknik, İhsan Doğramacı Bilkent, Ankara, Hacettepe, Gazi, Pamukkale, Anadolu, Boğaziçi, Özyeğin, Kadir Has, İstanbul, Dokuz Eylül, Yaşar, Uludağ, Sabancı, Koç, Kemerburgaz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Atatürk, Karadeniz Teknik.

 

(**) http://yepd2016.blogspot.com.tr adresi orijinal yazıdaki http://www.iktisadiyat.com/yepd/ adresinin yerini almıştır.