Logo
09
Jul 2016

Yep-D 2016 Information Pack 3 – July 8, 2016

Dear Participant,

We have now two weeks to gather in Ankara. In the previous information packs, we tried to establish the framework to use in Yep-D 2016. As you will recall, those information packs underlined a number of key concepts, basic terminology as well as some key questions. In case you did not have the chance to refresh your knowledge up to now, you still have two weeks to go. Remember: you snooze, you lose.

This final pack is devoted to clarify the technical workings of Yep-D. For administrative issues such as travel arrangements you can always send e-mails or post an entry on our Facebook group timeline.

-1- During the workshop you will work in groups. Groups will be formed by our Scenario Creator at the beginning and group members will be shuffled after each scenario.

-2- Once the first scenario has been distributed, the workshop begins. On average, two hours are allocated to each scenario. During these two hours, you are supposed to read, understand, solve and report the scenario at hand. Some scenarios will be isolated and some will be sequential.

-3- A scenario in Yep-D is simply a real or fictional economic story about some country X-land. In that story, you will be subject to a flood of information regarding economic activity, external linkages, public finance, financial system in addition to information on economic policies and the existing regulations. More importantly, whenever you face a small-open economy, you will receive some information on global centers of finance. Not all information will be useful: some information may be correct though irrelevant, some may be correct though misleading and some may be totally incorrect. Consequently, before going through your solutions, it is crucial to understand the ill-defined problem at hand, narrow it down to workable dimensions and identify the relevant pieces of information and data.

-4- The text of each scenario will pose some questions for you to elaborate. Some of these will require you to predict the outcomes of given policies where others will require new policy formulations. So there is no single, unique, or textbook-type answers. It can even be hard to reach a complete solution.

-5- Regardless of the type and depth of your responses to given scenarios, you will be reporting them in a report no shorter than a page and no longer than two pages. Given the limited space for writing, one or two, but not three, visuals can be used to convey your views effectively.

-6- When a scenario round has been completed, your reports will be posted to Yep-D 2016 blog. Then our examiners will begin scoring your work with respect to certain pre-defined criteria which we call rubrics. Scoring will continue throughout the workshop and results will be posted to Yep-D 2016 blog. Upon completion of all scenarios, scores of every participant will be consolidated and posted to Yep-D 2016 blog.

-7- Remember that, the scenarios will be studied without interruption for a time-span of thirty-six hours.

See you in Ankara.

 

Continue Reading

28
Jun 2016

Yep-D 2016 Information Pack 2 – June 21, 2016

Dear Participant,

We can now assume (can we?) that you have some sense of the terms or phrases of “policy”, “policymaking”, “holistic”, “analysis”, “synthesis”, “GIGO”, “scientific knowledge”, “artistic dimension of policymaking”, “Ockham’s Razor”, “parsimony”, “KISS” and “Tinbergen Rule”. Remember that these will help you a lot while formulating and writing down your scenario solutions during Yep-D 2016.

In this information pack, we invite you to the fascinating world of economic data first. By the very nature of our workshop, we tend to underline macroeconomic data, indeed. Let’s turn to our key questions. What is data? What is the origin of this word? Is it singular or plural? What does distinguish macroeconomic and microeconomic data? Why do we talk about time series and cross section dimensions of data? By the way, what is panel data? Have you ever encountered these before, possibly in your statistics or econometrics courses? What do you understand when one talks about the dissemination of data? What is a dissemination calendar? Is it a real-time process?

Second, we turn our attention to forecasting of economic variables. Consider the most popular of such an exercise: How can we sense the upcoming pace of economic activity? If I say the growth rate of Turkish economy will be 8% in 2016, would you trust my forecast? Why? Why not? Should every forecast be based on econometric analyses? If not, what can you cite as alternative tools? You know about forecasting now. What about backcasting or nowcasting? Do you thing judgment is a crucial element of forecasting?

Third, we have a list of economic concepts for you to review. These are the fundamental economic relationships and laws: (1) Fundamental Identity of Macroeconomics, (2) Phillips Curve, (3) Expectations-augmented Phillips Curve, (4) Quantity Theory of Money, (5) Okun’s Law, (6) Taylor Rule, (7) Uncovered Interest Parity (8) Zarnowitz Rule. Without proper reference to those it would be almost impossible to generate reliable forecasts of an economy. By the way, are accuracy and precision the same things?

§

Professional life is heavily based on communications. So is Yep-D. A significant portion of communications today takes place in electronic environments. E-mails are important. So is how fast one pays attention to professional e-mails. So is how properly one responds to business correspondences. Fortunately, smart phones, tablet computers and push e-mail notifications make our lives easier. One does not even have to check e-mails, they pop-up. More importantly, viewing e-mail attachments are now easier than it has ever been. There is a multiplicity of free mobile software regardless of the mobile operating system. Consequently, it is quite easy to measure one’s seriousness and devotion (to practically anything): those who respond to this e-mail within five days and include the phrase “Dismal Science” in their message body will automatically earn some bonus points in Yep-D 2016. Other than that everybody is still supposed to send a usual confirmation. Finally, please include your Facebook user name in your e-mails so as to be included in Yep-D page on Facebook.

 

Your turn now.

Continue Reading

13
Jun 2016

An article on Yep-D (in Turkish)

Bu yazı, İktisat ve Toplum'un Mayıs 2016 sayısında (67:50-51) yayımlanmıştır.

 

Soru: Genç Ekonomistler Politika Üretebiliyorlar mı?

 

Ü. Barış Urhan, iktisadiyat.com, barisurhan@gmail.com

M. Eray Yücel, Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, eray.yucel@khas.edu.tr

 

‒ Şimdiki gençler hiç bulaşmıyorlar zor işlere mirim, akılları bir karış havada, biz hiç böyle değildik.

‒ Aman Hacı Cavcav, haksızlık etmesek, belki fırsat sağlanmıyor, biz bir kalksak koltuklardan.

‒ Olur mu canım? Tecrübeleri yok yeterince, batırırlar bunlar işleri. Hem dayanıksızlar uzun çalışmaya.

‒ Olur mu olur! Görüp denemek lazım derim. Haklarını yemeyelim.

‒ Bir alemsin sen Karagöz’üm. Bu işler denemekle değil, okul ile, beklemek ile, sabır ile, sıra ile.

‒ Sen de bunda ısrarcı isen, çok perdeler yıkılır, eylenir viran.

 

Biz bu tartışmada Karagöz’ün safındayız. Hacivat’ın hakkı yok değil, okul çok önemli, beklemek önemli, üstat önemli, sabır-sıra önemli. Ancak bunlar Karagöz’ün deneyci yaklaşımının sağlayacağı bilgiyi sağlamaktan uzak görünüyor. Otuz genci iki kademeli bir süreçle, ilgi alanlarını dikkate alarak, hakkaniyetle seçtikten ve takımlar halinde örgütledikten sonra birbirinden zorlu on adet ekonomik politika senaryosuna neredeyse molasız 36 saat boyunca maruz bıraktığımızda bakalım ne olacak dedik ve çalıştay organizasyonuna giriştik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF Dekanlığının yer tahsisinden sonra tarih tespitini yaptık ve Danışma Kurulunu oluşturduk. Laf aramızda kalsın, kapılarını tekrar tekrar çalıp, pek çok yoracağız kendilerini. Daha sonra ise, bu yılki ilk uygulama için pilot okul olarak seçtiğimiz 21 ekonomi bölümünün Başkanlarına birer “öğrenci aday gösterme” daveti ilettik*. Buna göre her Başkandan beklentimiz, beşi üçüncü sınıf, beşi dördüncü sınıf ve ikisi yüksek lisans birinci sınıf olmak üzere toplam 12 aday göstermesi. Bu yazının kaleme alındığı tarihlerde bir yandan aday listelerini beklerken diğer yandan senaryo taslaklarının üzerinden geçiyor ve (niye yalan söyleyelim) nasıl yapsak da sponsor tabanımızı genişletsek diye düşünüp duruyoruz.

 

Mayıs ayının başında, irtibata geçtiğimiz her okulun aday kotasını doldurması halinde 228 adayımız olacak, biz de bir dizi sıralama ve mülakattan sonra sayıyı 15’e 2’lik bir redüksiyona tabi tutacağız. Mayıs ortasından Temmuz ortasına kadar geçecek süre zarfında eleme sürecini geçen çalıştay katılımcılarına toplam 3 bilgi paketi ileteceğiz. Üçüncü bilgi paketinin gönderilmesinden önce katılımcılar 10 takıma ayrılacak ve çalıştaya kadar geçecek sürede takım üyeleri uzaktan da olsa aralarındaki profesyonel iletişimin ilk adımlarını atacak.

 

23 Temmuz sabahı katılımcıların Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ulaşmalarıyla birlikte 36 saatlik maraton süreci başlayacak. Rahmetli Winston Churchill’den kısmen aşırarak “kan ve irin değilse de, bolca ter ve belki biraz gözyaşı” vaat ediyoruz. Hacivat’ı utandırmak için emeksiz yemek olmayacağını ve gençlerin bunu pek ala kavradıklarını göstermek gerek. Çalıştay sonrasında ise katılımcıların kariyerleri boyunca düşünce ve deneyimlerini paylaşabilmeleri için bir “follow-up network” oluşturulacak. Hedeflediğimiz profesyonel ve teknik iletişim seviyesi yakalanabilirse belki de kendiliğinden oluşacak. Çalıştay katılımcılarının izleyen yıllardaki katılımcılara rehberlik etmeleri, böylelikle bilginin sürekli üretimine katkıda bulunmaları bizce güzel bir hayal.

 

Yep-D katılımcıları çalıştay programı dâhilinde küresel ekonomi ile yerel ekonomi arasındaki bağları önceden hazırlanmış gerçekçi senaryolar bazında çalışarak politika analizi, toplu karar verme ve profesyonel iletişim becerilerini ortaya koyarak geliştirecekler. Entelektüel/profesyonel tartışma, zorlayıcı kısıtlar altında karar verme ve etkili raporlama becerileri ön plana çıkacak. Katılımcılar, umudumuz o ki, davetli konuşmacıların kısa dersleri, moderatörlerin enformasyon seansları ve basının katkısıyla, yarışma benzeri bir akış içinde kendilerini keşfedecek ve kendi sınırlarının ötesine bir keşif gezisi yapmış olacaklar.

 

Zorluklara gelelim: Her ne yapıyorlarsa İngilizce yapacaklar, bir lisan bir insan. Kendilerine sağlanan veriyi esas alarak, ancak bilgi donanımlarında yer alan her tür aracı kullanma serbestisiyle yapacaklar. Eksik tanımlı (ill-defined) sorunlara çözüm getirmeye çalışacaklar, hatta bazı senaryolarda dezenformatif unsurlar bulunacak. Bir senaryoyu çözerken yeni veri veya bilgi güncellemeleri ile karşılaşacaklar, tüh, yarım saatlik işleri belki boşa gidecek, hadi sil baştan. Çözmek yetmez, yazmaları gerekecek, her bir çözümü bir A4 sayfanın iki yüzüne sığdırmak ve muhatabına aktarmak. Aksi belirtilmediği sürece, bir senaryo çözümünün teslim anında izleyen senaryo başlayacak. Dinlenme süresi, uyku süresi ayrılmamış. Tüm senaryolara çözüm ürettiği sürece her takım, dinlenme ve uyku ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi çözümünü geliştirmekte serbest.

 

Her senaryonun tamamlanmasından sonra ve izleyen senaryo çalışmaları sürerken, çalıştay ortamında bulunan veya uzaktan katkıda bulunacak olan değerlendirmeciler teslim edilen senaryo çözümlerini değerlendirecekler. Bu işe bulaşana uyku haram! Maratonun ardından değerlendirmeler derlenecek ve her takımın çözüm kalitesi, ortak karar verme davranışı, profesyonel duruş puanları ile bunlardan türetilecek genel puanları hesaplanacak. Sonra gelsin ödüller.

 

Çalıştay öncesindeki, çalıştay esnasındaki ve çalıştay sonrasındaki gidişat, http://yepd2016.blogspot.com.tr adresinde** yayımlanacak. Siz de sonucu merak ediyorsanız, 23-24 Temmuz hafta sonunda Young Economic Policy Designers – YepD, Ekonomi Politikaları Tasarımı Gençlik Çalıştayı’nı izleyebilirsiniz. Bize ilk maddi desteği sağlayan ABD Ankara Büyükelçiliği’ne ve sayfalarında yer açan İktisat ve Toplum Dergisi’ne teşekkürlerimizle.

 

Yanıt: Bakalım, görelim.

 

 

 

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Arzu Akkoyunlu Wigley, Hacettepe Üniversitesi

Hakan Berument, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Ömer Faruk Çolak, İktisat ve Toplum Dergisi Editörü

Bülent Gümüş, Innocentrum CEO

Uğur Gürses, Ekonomi Yazarı

Aykut Kibritçioğlu, Ankara Üniversitesi

Fatih Özatay, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Özlem Özdemir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Serdar Sayan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Yaşar Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI

Birinci Gün – 23 Temmuz 2016

 

09:00 Açış Konuşmaları + Birinci Davetli Konuşma: ABD Ekonomisine Bakış

10:30 1. Senaryo – İşbaşı

12:30 1. Senaryo – İşsonu + 2. Senaryo – İşbaşı

14:30 2. Senaryo – İşsonu + Öğle yemeği

15:30 3. Senaryo – İşbaşı

17:30 3. Senaryo – İşsonu + İkinci Davetli Konuşma: ABD Ekonomisine ve Küresel Ekonomiye Dair Başlıca Göstergeler (Skype bağlantısı)

19:30 4. Senaryo – İşbaşı

21:30 4. Senaryo – İşsonu + Akşam yemeği

23:30 Serbest zaman

İkinci Gün – 24 Temmuz 2016

 

01:30 5. Senaryo – İşbaşı

03:30 5. Senaryo – İşsonu + Üçüncü Davetli Konuşma: Küreselleşen Dünyada ABD Merkez Bankasını Anlamak (Skype bağlantısı)

05:30 6. Senaryo – İşbaşı +  Kumanya

07:30 6. Senaryo – İşsonu + 7. Senaryo - İşbaşı + Dördüncü Davetli Konuşma: Şu Ana Kadar Ne Öğrendik?

09:30 7. Senaryo – İşsonu + Kahvaltı

10:30 8. Senaryo – İşbaşı

12:30 8. Senaryo – İşsonu + Beşinci Davetli Konuşma: Türkiye ve ABD Ekonomisi

13:30 9. Senaryo – İşbaşı

15:30 9. Senaryo – İşsonu + Kumanya

16:30 10. Senaryo – İşbaşı

18.30 10. Senaryo – İşsonu

20:30 Kapanış Notları, Ödül Töreni ve Veda

 

 

 

(*) Çukurova, Orta Doğu Teknik, İhsan Doğramacı Bilkent, Ankara, Hacettepe, Gazi, Pamukkale, Anadolu, Boğaziçi, Özyeğin, Kadir Has, İstanbul, Dokuz Eylül, Yaşar, Uludağ, Sabancı, Koç, Kemerburgaz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Atatürk, Karadeniz Teknik.

 

(**) http://yepd2016.blogspot.com.tr adresi orijinal yazıdaki http://www.iktisadiyat.com/yepd/ adresinin yerini almıştır.

Continue Reading

13
Jun 2016

Yep-D 2016 Information Pack 1 – June 1, 2016

Dear Participant,

We have now nearly seven weeks to the Young Economic Policy Designers workshop. As you may recall the workshop is merely about macroeconomic policymaking and policymaking requires a sound theoretical knowledge. We are so lucky that you have been receiving that in your universities. Upon the standard curricula of your departments, now it is the time to build a common knowledge base for all participants. Otherwise it might not be that easy to foster cooperation among workshop participants. In the following lines we will start working on it. Please note that this is not a homework as you are not considered to be a student in Yep-D. Fulfilling the requirements of this information pack is not optional, on the other hand, as we will all need to have a common vocabulary on July 23rd and 24th.

You are now invited to devote the next two weeks to refreshing your knowledge on the following. You can use any respectable resource like your earlier textbooks, encyclopedias, handbooks, lecture notes or web pages of respected institutions. Homework sites or ordinary blogs might not be a wise choice. Remember that internationally renowned textbooks are the best tie-breakers when two different resources deliver different information on the same thing.

Let’s begin with policy. Obtain a formal definition of policy and rewrite it in your own words. In a way, you are expected to have your own definition. Once you are done with this, you can start elaborating the definition of policymaking.

We believe design is an integral dimension of policymaking. Some may argue against that view, yet a design perspective is mostly useful to a holistic understanding. By the way, what does holistic mean?

It is often said that good analysis is essential for reliable synthesis. So, what is analysis? What is synthesis? Do you think synthesis is in connotation with design? How can analysis be good? What is reliability? What is the meaning of Garbage In Garbage Out?

Can somebody develop useful policies in the absence of sound/scientific knowledge? Do you agree with the view that policymaking is more of an art rather than science?

Have you ever heard about the Ockham’s Razor (sometimes written as Occam’s Razor) or any philosophical razor principle? Have you heard about the principle of parsimony? While building a model or writing down a project report, your professors often say Keep It Small and Simple (or Keep It Stupid Simple). Do you observe any parallels among the key terms mentioned in this paragraph?

You have possibly heard about Jan Tinbergen, famous scientist, policymaker and Nobel laureate. Indeed, he visited Turkey in 1960s and contributed to founding of the State Planning Organization. Please go ahead and read about him. At one point, you will encounter and read about the Tinbergen Rule. What does the Tinbergen Rule say? Is it a strict rule or more of a principle? We believe you will somehow benefit the rule during Yep-D, do you agree?

Anything written on this page is open to inquiry so we avoided highlighting or underlining words, terms or phrases. Please feel free to research and inquire.

Your turn now.

Continue Reading

13
Jun 2016

Young Economic Policy Designers 2016 is approaching!

This page (yepd2016.blogspot.com) will serve as the main communication channel of Yep-D | 2016, before, during and after our first gathering in Ankara on 23-24 July 2016.

Please feel free to browse the pages and posts. Any comments and constructive criticisms are truly appreciated.

Continue Reading